תעלות תקשורת מבטון

בטוניקס הינה החברה המובילה בישראל לייצור ושיווק תעלות תקשורת מבטון. תעלות תקשורת אלו יכולות לשמש ל:

  1. תעלות ביוב והזרמת שפכים
  2. תעלות תקשורת להעברת כבלים וחשמל
  3. תעלות לצנרת

כל היציקות של בטוניקס מבוצעות תוך כדי תמיכה של טכנולוג בטון ובקרת איכות. לאחר היציקה מבוצעות עבודות גימור לאשפרת בטון באמצעים ובחומרים מתקדמים וכל זאת להבטחת אלמנט איכותי ללא סדיקה הנשמר לשנים רבות.