דגם BSWF TYPE NJ 81+4
רוחב 61
גובה 85
אורך יחידה סטנדרטית 3.5 מטר
אורך התקנה מזערי 35 מטר
רמת תפקוד H2
רוחב פעיל נדרש W2
רמת החומרה של ההתנגשות ASI-C

יצרן: בטוניקס בע"מ ברשיון Hermann Spengler Gmbh & Co.kg

מעקה דו צדדי, מיועד להתקנה בצד הדרך או במפרדה ומשמש כמעקה קבוע.

המעקה מורכב ממקטעי בטון טרומיים עם זיון פנימי כאשר היחידות מחוברות ביניהן באמצעות מחברי פלדה מסוג JJ HOOKS הקבועים בצידה של כל יחידה ומעוגנים בגוף הבטון ובאמצעות מוטות פלדת זיון המרותכים אליהן והקשורים למערכת מוטות הזיון של היחידה כולה. לכל מחבר המעוגן לבטון נותר חלק גלוי שצורתו J ותעלה בבטון מעליו ומתחתיו בצורה סימטרית שמאפשר חיבור ושליפה של כל יחידה בנפרד.