בטוניקס החלה להרחיב פעילותה בייצור אלמנטים טרומיים נוספים לתחבורה ולתשתיות. בין מוצרים אלו נכללים תאי המולטיטבולר השונים עבור כבלי החשמול והבקרה של הרכבת הקלה בירושלים.

בתמונות ניתן לראות הובלה והרכבה של תא מולטיטבולר מסוג 1 במסגרת פרויקט הארכת הקו הראשון של הרכבת הקלה ברחוב הנטקה בירושלים.