Wirtgen Slipform Paver SP -250

מכונה מהמשוכללות מסוגה בישראל ליציקת אלמנטים מבטון משוך תוך כדי תנועה, כגון: מעקות הפרדה – Step, אבני שפה למיניהם, גדרות ומשטחי בטון ועוד.

המכונה מהירה במיוחד עם יכולת שינוי תבנית מהיום למחר ובעלת יכולת יציקה בין הזחלים עד לרוחב 200 ס"מ. בכל תבנית ניתן להוסיף ברזל לזיון לפי הצורך.

כל היציקות מבוצעות תוך כדי תמיכה של טכנולוג בטון ובקרת איכות. לאחר היציקה מבוצעות עבודות גימור לאשפרת בטון באמצעים ובחומרים מתקדמים וכל זאת להבטחת אלמנט איכותי ללא סדיקה הנשמר לשנים רבות.